1. Ključ

perun

 

Jednom davno, ili možda ne baš tako davno, teško je tačno odrediti kad u svetu u kom je vreme večno, Lucifer je sa neba na kom još nije bilo drugih zvezda posmatrao Plutajuće ostrvo.

Ponosni nosioc svetlosti, Sin Eoje i titana Astreja, bio je prognan i zatočen na Veneri.

Oduvek je želeo da ljude obasja svetlošću, da im podari znanje, ali olimpski bogovi mu to nisu dopuštali, zbog toga je, kada je sa istoka došao novi bog, odlučio da se pridruži sviti njegovih sjajnih anđela. Bog ga je prihvatio i obasipao pažnjom. Zaboravljajući na svoje poreklo, Lucifer je stajao uz njega ponosno, sve dok nije shvatio da ipak ne može služiti tiraniji verovanja opterećenog krivicom. Usledili su pobuna, pa progon i prokletstvo.

Kada je Evi poslao poruku da zagrize jabuku poljuljao je postojeći poredak. Zbog toga su ga  bogovi  prognali, a ljudi prokleli. Prokletstvo ga je bolelo više jer je došlo od onih kojima je želeo da pomogne otvarajući im oči i nudeći im šansu da postanu kao bogovi.

Kada je učinio to najveće zlo za koje ga terete, kada je Evi došapnuo o mogućnosti spoznaje, samo joj je rekao istinu… neznajući da se ljudi  boje istine.  Da se boje da će, kada im povez neznanja spadne sa očiju, morati da se suoče sa svetlom i da uvide šta rade. Da se boje da  neće više imati izgovora i da će morati da prihvate odgovornost za sva svoja dela… i nedela.

Iako ga je bolelo što su ga prokleli, oprostio im je. Znao je da nisu oni nesrećnici krivi što ne znaju. Nije krivica do njih, već do bogova. Bogovima nije mogao da oprosti. Znao je i da neće večno biti prognan, da će nastupiti novo doba kojim će ipak vladati ljudi i da će ponovo biti slobodan. Čekao je taj dan i sa visine gledao Peruna i njegove goste.

 

Na Perunov poziv odazvao se veliki broj bogova. Došli su sa svih strana sveta. Vodila ih je znatiželja da saznaju koji je to problem koji bogovi Slovena ne mogu da reše.

Oko jezera na kojem se nalazilo ostrvo buktao je plamen. Vodu je čuvao Vodeni duh sa svojom vojskom, a Rusalke su tiho pevale.

Bogovi su se zabavljali razgovorom, čekajući da savetovanje i zvanično počne. Pored svakog nalazio se po rog izobilja, a nektar i medovinu služile su dve vile.

„Izvini što kasnim“, Anubis je prišao Perunu. „Zadržah se dole, u selu. Da sam znao kakve žene imate došao bih ranije.“

„Nisi se morao mučiti i prelaziti toliki put“, odgovorio je Perun iznenađen što ga vidi.

„Zar nisi poslao poziv i egipatskim božanstvima?“

„Da, ali očekivao sam Ptaha“, Perun je bio iskren. „Ovo je savet stvoritelja.“

Anubis se osvrnuo oko sebe, pogled mu se malo duže zadržao na Afroditi koja je sedela uz oca.

„Zar nismo svi stvoritelji?“

„Kada sam rekao stvoritelja, mislio sam na stvoritelje ljudi.“

„Ako me ne želiš ovde, otići ću.“

„Ne. Hvala što si došao.“ Perun mu je spustio ruku na rame. „Ako neko poznaje ljudsko srce onda si to ti. Tvoji saveti biće dragoceni.“

„Ne vidim Jednog“, Anubis je pogledom šarao po prisutnima.

„Nije došao.“

„Zašto onda njegov rob tumara obalom jetera?“

„Koji rob?!“

„Rekao bih da je Gavrilo. Nisam dobro video. Bori se sa plamenom i viče iz  sveg glasa da dolazi sa verom u boga.“

„Izgubiće glavu“, Perun se namrštio.

„Jedan rob manje više zar je to bitno?“ nasmejao se Zevs i pozvao Anubisa da sedne kraj njega. Perun se okrenuo i pošao u susret Gavrilu.

„Zašto si došao? Zar ne znaš da je ostrvo sveto?“ Udarcima šake gasio je plamen koji je zahvatio nesrećnog glasnika. „Pristup imaju samo bogovi! Neke stvari nisu za svačije uši.“

„Ove uši su njegove, on ih je stvorio“, Gavrilo je ponizno oborio glavu.

Perun se pitao ima li on uopšte slobodnu volju, tolika pokornost Bogu bila je gotovo iritantna.

„Možda te uši jesu njegove, ali ovo ostrvo je moje, i neće po njemu gaziti noge koje nisu božanske.“

„Zar?“ Gavrilo je izvio obrvu. „A ko služi nektar i medovinu?“

Perun je ćutao.

„Ja nemam druge želje do one da Njemu služim. Odanijeg slugu od mene On nema, stoga me pusti da obavim zadatak koji mi je poverio.“

„U redu“, Perun, nije imao volje da gubi vreme u raspravi sa njim. Poveo ga je na ostrvo.

Gavrilo se kretao polako, vukući za sobom tamnu senku. Ranije je nije ni primećivao, ali sad mu je bila nekako teška.

„Fuj, osećam miris izdaje u vazduhu“, Afrodita se namrštila. „Zar to nikom drugom ne smeta?“

„Ne draga, nije to miris izdaje, to je miris ropstva“,  Anubis je uživao u pogledu na njeno telo.

„Moramo li da ga trpimo?“

Gavrilu je bilo neprijatno, nije navikao na to da ga ponižavaju. Perun mu je spustio ruku na rame.

„Gavrilo je moj gost i molim vas da mu ukažete poštovanje.“

„Poštovanje? Robu?! Mi ne poštujemo ni jedni druge, a bogovi smo, zašto bi poštovali njega?“

„Zato što pravila gostoprimstva tako nalažu.“

„Hmm, oče zar ćeš dopustiti da sedi i jede sa nama?“ Afrodita se okrenula ka Zevsu. „Da gleda moju lepotu?“

„Stajaću i neću jesti. A što se lepote tiče, ne brini,  ja je vidim jedino u svom bogu.“

Afroditine oči sevnule su besno, a obrazi joj se zacrveneše od ljutnje.

„Hoćeš da kažeš da ja nisam lepa?“

Gavrilo je pocrveneo, nije znao šta da odgovori, pa je počeo da cupka sa noge na nogu.

„Zašto si ovde?“ upitao ga je Zevs namršteno.

„Donosim njegovu reč.“

„Slab je, pa je nije mogao doneti sam?“

„Jači je no ikada“, pobunio se Gavrilo.

„Jesi li siguran u to da on postoji? Nisam ga nikada video“ prišao je Odin.

„Priča se da je on zapravo ona i da se zbog toga ne pokazuje“, Anubis je slegnuo ramenima.

„Zaista?“ Freja je izvila obrvu. „Zašto bi se iko stideo ženskih atributa? Ja sam ponosna što sam žena“, isprsila se. „Osim, naravno, ako nije i suviše ružna, jadnica“, pogledala je u Afroditu očekujući podršku.

„Bože, daj mi snage da odbranim ime tvoje…“ šaputao je Gavrilo tiho molitvu, ne obazirući se na njihove otrovne reči.

„Ime? Ti mu znaš ime?“ dobacio je neko i prolomio se smeh.

„Zašto si nas pozvao?“ upitao je najzad Mu King Peruna da bi prekinuo ovu jalovu raspravu. Nije mu prijalo toliko negativne energije na jednom mestu.

„Crnobog se pobunio“, Perun je kratko, bez uvijanja izložio problem. „Ne možemo ga obuzdati. Vreme je za ljude. Moramo im poslati poruku.“ Napravio je kratku pauzu i pogledao reakcije bogova. Svi do jednog bili su namršteni. “Ljudi moraju znati šta treba da rade. Neznanje im više ne sme biti izgovor. Toliko puta smo čuli oprosti im bože, ne znaju šta čine. Vreme je da saznaju. Vreme je da dobiju znanje i svu odgovornost koja uz to ide. Ne smemo rizikovati da se pridruže Crnobogu.“

„Dakle, u ljudima je problem“, rekao je Zevs mrzovoljno. „Treba ih uništiti. Ponovo!“

„Slažem se“, podržao ga je Enlil.

„Crnobog je taj koji teži anarhiji i uništenju. Želi apsolutnu vlast nad svetom da bi mogao da ga uništi. Problem je u njemu a ne u ljudima.“ Pobunio se Perun.

„Kada uništimo ljude obračunaćemo se Crnobogom.“

„Ne“ Perun je bio odlučan. „Vreme je da damo znanje ljudima.“

„To ne dolazi u obzir“, Zevs je kipteo od besa. Nije bio spreman da se odrekne vlasti. „Ljudi još uvek nisu spremni.“

„Drvo znanja je isečeno nakon što su Adam i Eva proterani“ Gavrilo je slegnuo ramenima.

„Postoji izvor znanja“, Perun je pogledao u Odina.

„Neupotrebljiv je.“ Odin je spustio glavu. „Pošto nismo mogli da ga isušimo, razvodnjili smo ga povezavši ga sa okeanom.“

„Zašto?“

„Da ga ne bi oni koristili“, odgovorila je Freja umesto Odina. „Izvor  je dat nama a ne njima, sa razlogom.“

„Dakle, ostaje samo knjiga?“ Perunu se oteo uzdah. „Nju niko nije mogao uništiti, jer niko  ne zna gde se nalazi.“

Pominjanje knjige izazvalo je muk.

„Radi šta hoćeš“, nelagodnu tišinu prekinuo je Marduk. „Daj knjigu ljudima, ali ne zaboravi da im ključ ne smeš dati.“

„Ključ koji knjigu otvara niko im ne sme dati. Moraju ga pronaći sami. Tek to je znak da su spremni“, složio se Manitu.

„ Zar im on nije dat odavno?“ Iznenadio se Indra.“Koliko je naš toliko je i njihov.“

„Da, ali oni ga ne prepoznaju.“

„Možda ih više ne treba držati u neznanju, ali ne treba im ni pokloniti znanje. Iskustvo mi govori da ljudi ne znaju da cene poklone. Moraće da se pomuče i da ga uoče sami.“

„Biće kasno. Nastupiće haos. Nemamo vremena“, pokušavao je Perun da ih urazumi.

„Treba ih uputiti u znanje, ali tako da znanjem služe nama“, rekao je Odin nakon kraćeg razmišljanja. „Uostalom zbog toga su i stvoreni. To im je jedina svrha, da nama služe.“

„On vam poručuje da čekate“, Gavrilo je cupkao. „Poslao im je sina, da širi ljubav, a ne mržnju. On će pokoriti volju ljudi, potpuno će ih potčiniti sebi, a za to vreme vi se izborite sa Crnobogom. Dobićete kao pojačanje odred anđela.“

„Lepo je to smislio. Poslao im je sina, da širi njegovu reč, njegovu istinu, da sprovoda njegovu volju, bez konsultacije sa nama?“

Gavrilo je ćutao, prebacivao se sa noge na nogu. Osećao je kako ga senka steže. Ovo nije moja senka pomislio je, i suviše je teška.

I zaista iz senke je postepeno izronila ženska prilika.

„Šta će biti sa onim ko im otkrije šta je ključ? Prokleće ga? Prognaće ga iz raja?“ Nasmejala se.

Gavrilo je prebledeo, pomerao je usne ali reči nisu silazile sa njih.

„Ja se nisam zaklela“, rekla je drsko. „Ne štitim poredak. Ne štitim ništa sem ličnog interesa.“

Nastupila je pometnja među bogovima.

„Koga si to doveo robe?“ Zagrmeo je Zevs.

„Nisam ja“, pravdao se. „Došla je sama! Lilit sve radi sama, po sopstvenom nahođenju. Nju niko ne može da kontroliše.“

Perunu je bilo jasno da šta god da sada odluče bogovi, tajna neće biti zaustavljena. Nije trebalo da bude ovako, ali poruka je upravo poslata. Saglasnost bogova više nije bila potrebna.

 

Lucifer je sa divljenjem posmatrao Lilit. Hodala je brzo, kao da ne dotiče zemlju, činilo mu se da leti. Gazila je vekove kao da gazi oblake. Do jutra je bila na istoku, sa druge strane horizonta. Pogledom je tražila Mariju, njoj će reći. Biće to ujedno i savršena osveta ocu. Dete njegovog sina raste u njoj, to dete treba da zna. Marija treba da zna. Sve.

Krug se zatvara, nasmejao se. Omča se polako zateže. Zašto su uspomene još uvek tako gorke, pitao se.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s